תקשורת המונים

אמצעי התקשורת מעצבים את תפיסת עולמנו ואת ערכינו, גם אם איננו מבחינים בכך.  משום כך, חשוב ללמוד ולהכיר את שפת המדיה ואת הכלים בהם היא משתמשת. עלינו לנווט דרכנו בין הבדיון לבין המציאות ואף ללמוד כיצד אנו בעצמנו יכולים לעצב את עולמנו ובמה אנו יכולים לתרום ולהשפיע על החברה והסביבה. לימודי המגמה יוצרים צרכני תקשורת נבונים, אשר ידעו לנתח ולבקר בעזרת הכלים הנכונים את כלי התקשורת ואת אופן עבודתם. לימודי המגמה כוללים לימודים עיוניים ולימודים מעשיים. קישור לערוץ היוטיוב שלנו:

 https://www.youtube.com/channel/UC32B4INCx7qXjUIgQfiICog/videos

לוח צלצולים

שיעור

0 בוקר מור
1
2
הפסקה
3
4
הפסקה
5
6
הפסקה
7
8
9
10
11

חטיבה

8:15-8:30
8:30-9:15
9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-14:45
14:45-15:30

תיכון

8:10-8:25
8:10-9:00
9:05-9:45
9:45-10:05
10:05-10:45
10:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:30
12:35-13:15
13:15-13:45
13:45-14:25
14:30-15:10
15:20-16:00
16:05-16:45
16:45-17:25