חשבון Gmail ארגוני

כתובות אימייל אישיות בדומיין של משרד החינוך, אבטחת מידע יותר טובה וכמות אחסון גבוהה.

ארגון סביבת הג'ימייל https://www.youtube.com/watch?v=mRDNrrJEbY8

יצירת קבוצה בג'ימייל https://www.youtube.com/watch?v=w5L8u1MS9NI&t=8s

ייבוא וייצוא אנשי קשר https://www.youtube.com/watch?v=mjtDKEDtIqg

יצירת קבוצות אנשי קשר https://www.youtube.com/watch?v=w5L8u1MS9NI&t=8s

קביעת תזכורת להמשך טיפול https://www.youtube.com/watch?v=b14Mlrb9NPw&t=158s

לוח צלצולים

שיעור

0 בוקר מור
1
2
הפסקה
3
4
הפסקה
5
6
הפסקה
7
8
9
10
11

חטיבה

8:15-8:30
8:30-9:15
9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-14:45
14:45-15:30

תיכון

8:10-8:25
8:10-9:00
9:05-9:45
9:45-10:05
10:05-10:45
10:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:30
12:35-13:15
13:15-13:45
13:45-14:25
14:30-15:10
15:20-16:00
16:05-16:45
16:45-17:25