תכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית

תכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית, הינה תכנית תלת שנתית אשר מטרתה "טיפוח בוגר עצמאי, בעל תודעה,רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי ואחראי הרואה במעורבות חברתית ערך ודרך חיים".

במסגרת התכנית נדרשים התלמידים להתנסות  במגוון מקומות ותכניות המוסדרות על פי נוהל מוגדר (לא ניתן להתנסות במקומות שאינם מאושרים), ולדווח עליהן באפליקציית Tribu.

תלמידי שכבת י' – נדרשים ל60 שעות בשנה.

תלמידי שכבת יא' – נדרשים ל30 שעות בשנה.

תלמידי שכבת יב' – יוזמים פרוייקטים קבוצתיים למען הקהילה.

תלמידים המעוניינים בתעודת בגרות של מצויינות חברתית (מומלץ מאוד!) נדרשים ל60 שעות בכל שנה, סה"כ 180 שעות בשלוש שנים.

שימו לב! אי השלמת השעות מהווה חסם לקבלת תעודת בגרות.

לפניכם מקומות ההתנסות המאושרים על ידי משרד החינוך לשנת תשפ"ד:


מקומות התנסות ברחבי העיר


מקומות התנסות בתוך ביה"ס

לוח צלצולים

שיעור

0 בוקר מור
1
2
הפסקה
3
4
הפסקה
5
6
הפסקה
7
8
9
10
11

חטיבה

8:15-8:30
8:30-9:15
9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
13:45-14:00
14:00-14:45
14:45-15:30

תיכון

8:10-8:25
8:10-9:00
9:05-9:45
9:45-10:05
10:05-10:45
10:50-11:30
11:30-11:50
11:50-12:30
12:35-13:15
13:15-13:45
13:45-14:25
14:30-15:10
15:20-16:00
16:05-16:45
16:45-17:25